Algemene voorwaarden

Wie zijn we ?

Groepskoop.be beheerd door AC Service en dbp Service bvba biedt groepsaankopen aan via een gratis voor u toegankelijke website. Wij hanteren een eenvoudig principe. Door in groep aan te kopen kunnen wij bij leveranciers een grotere korting bedingen, bijgevolg betekend dit voor de websitebezoekers een grotere korting .Na de vrijblijvende inschrijving neemt men met u contact op, indien van toepassing volgt een plaatsbezoek. U ontvangt hierna een vrijblijvende offerte. U beslist samen met onze partner of u hierop ingaat.

Reactie, feedback of hulp is welkom op info@groepskoop.be

Disclaimer:

Door u vrijblijvende toegang op deze website verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, met inbegrip van merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan groepskoop.be of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid van groepskoop.be

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Wij besteden de grootste aandacht aan de door ons ter beschikking gestelde informatie of die volledig en correct is .Indien blijkt dat de versterkte informatie onjuistheden bevat of deze niet beschikbaar zou zijn .doet groepskoop de grootste mogelijke inspanning om dit zo snel mogelijk recht te zetten .Groepskoop.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van informatie op deze site .Indien er onjuistheden worden vastgesteld in de informatie op deze site kan u deze altijd mailen naar info@groepskoop.be. Groepskoop.be kan niet garanderen dat aan haar toegezonden e-mails en contact formulieren tijdig worden ontvangen en verwerkt .Verder aanvaardt groepskoop.be geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken hiervan .De inhoud van deze website kan ten alle tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast of gewijzigd worden door groepskoop.be.Groepskoop.be aanvaardt geen aansprakelijkheid op het slecht werken of tijdelijke offline zijn van de website noch over enige schade , rechtstreeks of onrechtstreeks die zou voortvloeien aan het gebruik van deze website .Groepskoop aanvaardt geen aansprakelijk rechtstreeks of onrechtstreeks  voor schade te wijten aan het gebruik van deze site , noch aan schade aangebracht door hyperlinks , zonder beperking van alle verliezen , werkonderbrekingen , beschadigingen van programma’s of andere gegeven van computersystemen, van apparatuur , programmatuur of andere van de gebruiker .De website kan hyperlinks bevatten van derden .Groepskoop aanvaardt geen aansprakelijkheid van de inhoud van deze externe webpagina’s en kan noch aansprakelijk worden gesteld rechtstreeks of onrechtstreeks voor schade .Groepskoop benadruk uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud van externe hyperlinks en doorverwijspagina’s en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade .Groepskoop.be treedt enkel op als tussenpersoon tussen klant en de leverancier .Zij sluit zelf gen overeenkomst met de klanten af .Bijgevolg kan zij zelf ook niet verplicht zijn om verbintenissen voor of namens de leverancier in kwestie na te komen .


Het gebruik van Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen en Brugge bevoegd.